Desatero komunikace s pacienty

DESATERO KOMUNIKACE S PACIENTY

 

  1. Je pro nás naprostou samozřejmostí poskytovat služby na profesionální úrovni

 

  1. Chováme se zdvořile a ke každému pacientovi máme individuální přístup, který se odvíjí od jeho momentálních potřeb

 

  1. Ke každému pacientovi se chováme stejně, bez ohledu na národnost, vyznání, politické přesvědčení, ekonomickou situaci či jakékoliv společenské postavení. Všichni pacienti si jsou rovni

 

  1. Pacientům zásadně netykáme, vždy a každému vykáme. Každý pacient má jméno a titul

 

  1. V prostorách nemocnice chodíme vždy upravení, čistí a jsme snadno identifikovatelní

 

  1. Před pacienty v žádném případě neřešíme soukromé ani vnitřní záležitosti

 

  1. Personál si je vědom nutnosti zvládat emočně vypjaté situace při jednání s pacienty či jejich příbuznými

 

  1. Zdravotnický personál dodržuje povinnost mlčenlivosti, veškeré informace sděluje pouze po dohodě s pacientem a lékařem

 

  1. Zdravotní stav pacienta řešíme citlivě

 

  1. Je povinností zajistit pacientovi soukromí při vyšetření či jakémkoliv ošetření