Sociální pracovnice

Pro pacienty bez osob blízkých na vyžádání po dohodě zajišťuje:

  • komplexní agendu důchodových a sociálních dávek/dosílka, převzetí, evidence a následné předání pacientovi
  • úzce spolupracuje s příslušnými státními orgány na komplexní legislativní péči o pacienta
  • za pacienta zpracovává a podává žádosti na dávky, na které má pacient ze zákona nárok
  • ve spolupráci s úřadem práce informuje o hospitalizaci pacienta a následném řešení jeho problémů
  • v případě ztráty osobních dokladů zajišťuje vydání duplikátů v součinnosti s příslušným magistrátem města
  • po ukončení hospitalizace v nemocničním oddělení vyřizuje umístění v domovech důchodců, domovech s pečovatelskou službou a popřípadě na ubytovnách
  • vytváří maximální podmínky pro začlenění pacienta do společnosti
  • v případě úmrtí pacienta zajišťuje ve spolupráci s příslušnými úřady státní správy náležitosti s tím spojené

 

Pro pacienty, kteří osoby blízké mají, na vyžádání a po dohodě zajišťuje:

  • komplexní poradenskou činnost a odborné informace blízkým osobám k usnadnění řešení jejich záležitostí
  • ostatní agendu POUZE dle možností, kapacity či domluvy